Chết cười: khi động vật "làm đỏm"

13/04/2012 02:17 Tạ Vân (st)
(GDVN) - Mình là người mẫu thời trang. Đi đến hiệu tóc phang luôn kiểu này
Eo ôi chân bẩn quá này
  Làm sao đi được đôi giày em mua
Em nhìn thấy nó ngộ không
Ngày nào cũng cứ đứng trông kia kìa
Cái tai này dễ chịu ghê
Làm mình cứ phải mải mê đêm ngày
Bồ chê cái mặt em già
Liền mua cái mũ gọi là hết chê
Không thèm hoa của đâu anh
Làm em giận dỗi, cái đầu em điên
Đi xe mà bị mất phanh
Thà ta đi bộ cho lành thân ta
Mình là người mẫu thời trang
Đi đến hiệu tóc phang luôn kiểu này
Gấu kia! mày ngủ đã chưa
Tao mà chơi nhạc thì chừa thói hư
Bề ngoài cứ tưởng bình thường
Bên trong nội thất đủ đường mà khen
Đời mình chỉ thích tắm phao
Nằm đây mới thấy chẳng ao nào bằng
Chết này cái thói hay trêu
   Để cho tao ngủ mày kêu cái gì
Mình vừa được nhận việc xong
Làm trong tạp hóa chỉ mong bộ này
Nhà gì mà bé tẹo teo
Lấy đâu ra chỗ mà leo lên ngồi
Tạ Vân (st)