Đàn bà và những thứ hiện đại

10/03/2012 11:58
(GDVN) -Đàn bà luôn nói "có" với tiền, thời trang, buôn chuyện... với công nghệ thì sao?