Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P14)

18/01/2012 06:30 Sưu tầm
(GDVN) - "Tạm biệt SH xanh xanh, tạm biệt Liberty trắng, tạm biệt LX xinh xinh, mai anh chạy xe đạp rồi..." 
Sưu tầm