Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P24)

07/02/2012 10:27 Tống Linh (sưu tầm)
(GDVN) - "Ngồi buồn chả có một ai, soi gương mới thấy đẹp trai vô cùng. Đẹp trai nhưng lại bị khùng, bị khùng mới ngỡ vô cùng đẹp trai"!
Tống Linh (sưu tầm)