Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P41)

25/02/2012 10:21 TL (Sưu tầm)
(GDVN) -Nô mắc chứng bệnh mệt mỏi vì học giỏi, buồn phiên vì nhiều tiền và mất ngủ vì không có đối thủ
TL (Sưu tầm)