Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P48)

04/03/2012 14:50 TL (sưu tầm)
(GDVN) - Nô: "Nhớ đến phát điên, nhưng vẫn thản nhiên im lặng"!
TL (sưu tầm)