Không thể nhịn cười Đôrêmon chế (P67)

08/04/2012 19:16
(GDVN) -Nô: Nhìn lên trời cao, hỏi các vì sao...Lý do tại sao, mà mình không cao...!