Không thể nhịn cười Đôrêmon chế (P72)

19/04/2012 11:35 TL (st)
(GDVN) -Nô: Khi yêu ai biết chữ ngờ, yêu rồi mới biết là ngờ...u...ngu
TL (st)