'Loạn cào cào' vì những bức ảnh gây ảo giác

13/11/2012 05:35 Tam Mao (ST)
(GDVN) - Khi nhìn vào những bức ảnh này, khó ai có thể cưỡng lại ảo giác hoặc bị đánh lừa thị giác.
Tam Mao (ST)