Những hình ảnh "cực độc" chỉ có tại láng giềng Trung Quốc (P3)

07/08/2012 09:59 Tạ Vân (st)
Anh kia sao đứng im ghê
Không đi đứng đó chẳng mê chút nào
Trộm nào lấy dép của ta
Thì hòng có tháo cho ra khóa này
Ngày ngày không tắm chẳng sao
Hôm nay đi tắm gặp bao nhiêu người
Phi cơ chống lụt ta ngồi
Nhưng mà phải đạp cho trôi sao đành
Chẳng qua em tiếc của cho
Nên giờ mới phải co ro thế này
Dù chàng nặng gấp ngàn cân
Em đây vẫn chịu dù chân mỏi nhừ
Sớm ra tắm nắng, bơi phao
Nào ai ngỡ được là phao ích gì
Hỏi ra mới biết bạn em
Đêm ngày thư viện  phải đem thứ này
Tạ Vân (st)