Những người phụ nữ 'khổng lồ' sở hữu cặp giò siêu dài

17/05/2012 15:07 Chíp Bi (st)
(GDVN) - Có thể nói đây là những người sử hữu 'cặp giò' dài nhất thế giới

Chíp Bi (st)