Những người phụ nữ 'khổng lồ' sở hữu cặp giò siêu dài

17/05/2012 15:07
Chíp Bi (st)
(GDVN) - Có thể nói đây là những người sử hữu 'cặp giò' dài nhất thế giới
Những người phụ nữ 'khổng lồ' sở hữu cặp giò siêu dài ảnh 1
Những người phụ nữ 'khổng lồ' sở hữu cặp giò siêu dài ảnh 2
Những người phụ nữ 'khổng lồ' sở hữu cặp giò siêu dài ảnh 3
Những người phụ nữ 'khổng lồ' sở hữu cặp giò siêu dài ảnh 4

Những người phụ nữ 'khổng lồ' sở hữu cặp giò siêu dài ảnh 5

Những người phụ nữ 'khổng lồ' sở hữu cặp giò siêu dài ảnh 6

Những người phụ nữ 'khổng lồ' sở hữu cặp giò siêu dài ảnh 7

Những người phụ nữ 'khổng lồ' sở hữu cặp giò siêu dài ảnh 8

Những người phụ nữ 'khổng lồ' sở hữu cặp giò siêu dài ảnh 9

Những người phụ nữ 'khổng lồ' sở hữu cặp giò siêu dài ảnh 10

Những người phụ nữ 'khổng lồ' sở hữu cặp giò siêu dài ảnh 11

Những người phụ nữ 'khổng lồ' sở hữu cặp giò siêu dài ảnh 12

Chíp Bi (st)