Những 'sự thật' hài hước về chính chúng ta

12/02/2012 18:20 T.L (sưu tầm)
(GDVN) - Quả tim có thể tạo ra áp suất bắn máu đi xa 9m, bạn có tin không?
T.L (sưu tầm)