Nỗi đau 2 chàng bồi bàn

24/02/2012 22:57 TL (Sưu tầm)
(GDVN) - Giầu thì ghét, nghèo thì khinh mà xấu như "tinh tinh" thì lại quý.
TL (Sưu tầm)