Suy luận siêu... kinh khủng!

27/09/2011 10:34 (Sưu tầm)
(GDVN) - Một giáo sư côn trùng học nghiên cứu tâm sinh lý của loại cào cào.

Ông bắt một con, để trên giấy và hô to:

- Cào cào, nhảy.

Cào cào nhảy tung rồi lại rơi xuống tờ giấy. Ông bèn lấy kéo cắt hai cẳng cào cào, để lại trên giấy và hô to:

- Cào cào, nhảy.

Lần này cào cào đứng im, không nhảy, nó nhìn láo lơ.

Nhà con trùng học lấy giấy bút ghi lại với vẻ vô cùng thận trọng: "Khi ta cắt hai cẳng của cào cào, nó sẽ trở nên... ĐIẾT (điếc)!

(Sưu tầm)