Thắc mắc thường ngày

19/03/2012 15:39 TL (sưu tầm)
(GDVN) -Trong đầm gì đẹp bằng sen, còn cái gì khác mà khen bây giờ
TL (sưu tầm)