Thiếu nữ Việt và những slogan "bất hủ"

23/07/2012 08:45
(GDVN) -"Cam sành lột vỏ còn chua, thương em còn nhỏ anh cua để dành"