Tranh và thơ

18/02/2012 08:00 T.L (sưu tầm)
(GDVN) - "Cá ơi hiến kế cho ta. Làm sao lấy được cái ca để cầm"?
Cá ơi, hiến kế cho ta - Làm sao lấy được cái ca để cầm?
Hồ, ao đã hết cá rồi - Ta về đem chậu, ta ngồi câu chơi
Đàn kêu tích tịch tình tang - Ai mang đô ($) xuống cho nàng theo ta
T.L (sưu tầm)