Tranh dự thi của bạn Trí, lớp 5G, Tiểu học Dịch Vọng A (MS:78)

09/10/2012 09:49 Ban Biên tập
(GDVN) - Tranh dự thi của bạn Trí, tới từ lớp 5G, Trường Tiểu học Dịch Vọng A.
"Ước mơ của em là trở thành bác sĩ".
Ban Biên tập