Tranh dự thi của Hải Đăng, lớp 1I, Tiểu học Dịch Vọng A (MS: 27)

05/10/2012 14:45 Ban Biên tập
(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Nguyễn Hải Đăng, tới từ lớp 1I, Trường Tiểu học Dịch Vọng A.
"Em vẽ về vườn cây ăn quả nhà em."
Ban Biên tập