Tranh dự thi của Khánh Hưng, TT Mỹ thuật Trần Quốc Toản (MS:447)

14/11/2012 03:06

(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Nguyễn Khánh Hưng, tới từ Trường Mĩ thuật Thiếu nhi Trần Quốc Toản.

GIA ĐÌNH EM BỐ MẸ ĐỀU LÀ CÔNG AN. BA MẸ LUÔN LÀ NHỮNG NGƯỜI TÀI GIỎI TRONG MẮT EM KHI BA MẸ BẢO VỆ NHỮNG QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI DÂN. TUY EM KHÔNG CHỌN NGÀNH CỦA BA MẸ NHƯNG EM CŨNG MUỐN NHƯ BA MẸ LÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI VÀ CÔNG LÝ CHO MỘI NGƯỜI.