Tranh dự thi của Khánh Linh,lớp 4D,Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:296)

08/11/2012 08:38 BBT
(GDVN) -Tranh dự thi của Khánh Linh,lớp 4D,Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:296)
Có chiếc kính thần kì mà các bạn khiếm thị đeo vào sẽ nhìn thấy mọi thứ xung quanh
BBT