Tranh dự thi của Minh Anh, lớp 55, Tiểu học Dịch Vọng A (MS: 107)

12/10/2012 14:29 Ban Biên Tập

(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Hoàng Minh Anh, tới từ lớp 5E, Trường Tiểu học Dịch Vọng A.

Bức tranh nói về ước mơ trở thành kiến trúc sư của em. Sau này, em sẽ xây dựng các trường tiểu học cho các bạn học sinh khuyết tật, để các bạn ấy cũng có thể đi học như chúng em bây giờ
Ban Biên Tập