Tranh dự thi của Minh Đức,lớp 3D,Trường Tiểu học Dịch Vọng A(MS:382)

11/11/2012 20:33 BBT
(GDVN) -Tranh dự thi của Minh Đức,lớp 3D,Trường Tiểu học Dịch Vọng A(MS:382)
Ước mơ của em là trở thành giám đốc để nuôi gia đình và giúp đỡ người nghèo
BBT