Tranh dự thi của Minh Dũng, lớp 5H, Tiểu học Dịch Vọng A (MS: 36)

05/10/2012 15:55 Ban Biên tập
(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Vũ Minh Dũng, tới từ lớp 5H, Trường Tiểu học Dịch Vọng A.
"Sau này lớn lên em muốn trở thành một họa sĩ".
Ban Biên tập