Tranh dự thi của Nguyệt Anh, lớp 4B, Tiểu học Dịch Vọng A(MS: 147)

Ban Biên Tạp
(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Trần Nguyệt Anh, tới từ lớp 4B, Trường Tiểu Học Dịch Vọng A.
Em muốn làm một nữ bếp trưởng
Ban Biên Tạp
Đang tải tin...