Tranh dự thi của Nhật Minh,lớp 3D,Trường Tiểu học Dịch Vọng A(MS:383)

11/11/2012 20:36 BBT
(GDVN) -Tranh dự thi của Nhật Minh,lớp 3D,Trường Tiểu học Dịch Vọng A(MS:383)
Em ước mơ trở thành bộ đội
BBT