Tranh dự thi của Nhật Minh, lớp 5A, trường Tiểu học Bà Triệu (MS:285)

07/11/2012 10:33 Ban Biên Tập

(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Phạm Nhật Minh, tới từ lớp 5A, trường Tiểu học Bà Triệu.

Nhà ảo thuật tài ba
Ban Biên Tập