Tranh dự thi của Nhật Minh, lớp 5H, Tiểu học Dịch Vọng A (MS: 43)

08/10/2012 09:29 Ban Biên tập
(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Cao Nhật Minh, tới từ lớp 5H, Trường Tiểu học Dịch Vọng A.
"Em ước mơ được khám phá đại dương".
Ban Biên tập