Tranh dự thi của Thanh Huyền, lớp 5E, Tiểu học Dịch Vọng A (MS: 105)

12/10/2012 09:03 Ban Biên Tập

(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Hồ Thanh Huyền, tới từ lớp 5E, Trường Tiểu học Dịch Vọng A.

Em ước mơ trẻ em đều được đến trường
Ban Biên Tập