Tranh dự thi của Thùy Dương, lớp 5A1, Tiểu học Ngôi Sao (MS: 221)

02/11/2012 08:00 Ban Biên Tập

(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Đoàn Vũ Thùy Dương, tới từ lớp 5A1, Tiểu học Ngôi Sao.

Em ước mơ được trở thành bác sĩ
Ban Biên Tập