Tranh dự thi của Xuân Trà, lớp 2B, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:313)

08/11/2012 10:48 BBT
(GDVN) -Tranh dự thi của Xuân Trà, lớp 2B, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:313)
Ước mơ làm cô giáo
BBT