Bảng C không có bất ngờ
Bao nhiêu đồn đoán trước giờ bóng lăn
Người Ý đã vượt khó khăn
Hai không là đủ đá văng Ai-lừn (Ireland)
Và nhận tin rất là mừng
Cùng giờ Bò Tót thanh trừng “Ca rô”
Như vậy “Mì ống” với “Bò”
Lọt vào tứ kết và chờ bảng Đê (D)
Ai-len (Ireland), Cờ-roát (Croatia) cùng về
Và xem tiếp giải ở quê hương mình
Tú Anh
Đang tải tin...