Bình Phước, Vĩnh Phúc có Phó Chủ tịch mới

24/12/2014 07:47
Ngọc Quang
(GDVN) - Ông Trần Ngọc Trai làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; ông Nguyễn Văn Chúc làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Ngọc Trai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước.

Bình Phước, Vĩnh Phúc có Phó Chủ tịch mới  ảnh 1
Ông Trần Ngọc Trai làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước. Ảnh: Báo Bình Phước.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Lợi để nhận nhiệm vụ mới.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Chúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hà Hòa Bình, để nghỉ hưu theo chế độ.

Ngọc Quang