Bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phó Chủ nhiệm VPCP

12/09/2011 21:21
Hoàng Diên/Chinhphu.vn
Hôm nay (12/9), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Ngoại giao gồm: Ông Phạm Quang Vinh, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam và bà Nguyễn Phương Nga, Vụ trưởng Vụ Thông tin - Báo chí, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Khắc Định, Trợ lý của Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Cũng trong hôm nay, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm ông Bùi Quốc Bảo, Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ, giữ chức Trợ lý đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.
Hoàng Diên/Chinhphu.vn