Chơi tiểu xảo quá lộ liễu, Terry ăn thẻ đỏ xứng đáng

25/04/2012 02:51 Hoài Anh
(GDVN) - Một tình huống lên gối vào mông Alexis Sanchez và John Terry trả giá bằng thẻ đỏ xứng đáng. (Xem chùm ảnh Terry nhận thẻ đỏ)
Hoài Anh