Cải chính: “Thành phố đáng sống có thể chấp nhận một lãnh đạo có nhiều vi phạm?

06/04/2018 06:00
GDVN
(GDVN) - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cải chính, cáo lỗi tới bạn đọc, cử tri Lê Chí Bảy và các cơ quan, tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi thông tin này.

Ngày 6/1/2018, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết “Thành phố đáng sống có thể chấp nhận một lãnh đạo có nhiều vi phạm hay không?” trong đó có đưa chi tiết: "Cử tri Bảy cho rằng, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì sai phạm của ông Huỳnh Đức Thơ là rất nặng".

Ngày 5/4/2018, Cục Báo chí, Bộ Thông tin truyền thông ban hành Quyết định Số 66/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam về hành vi thông tin sai sự thật.

Trước đó, ngày 4/4/2018, Biên bản vi phạm hành chính nêu rõ cử tri Lê Chí Bảy không hoàn toàn nói như trích dẫn trong bài.

Mặc dù cử tri Lê Chí Bảy không có phản ánh hay khiếu nại gì, nhưng thực hiện quy định của pháp luật, cụ thể là Biên bản vi phạm hành chính nêu trên, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cải chính như sau: Cử tri Lê Chí Bảy không hoàn toàn nói nguyên văn như trên tại cuộc tiếp xúc cử tri nêu trong bài.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cải chính, cáo lỗi tới bạn đọc, cử tri Lê Chí Bảy và các cơ quan, tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi thông tin này.

GDVN