Ai muốn “chạy” để làm thầy?

Ai muốn “chạy” để làm thầy?
(GDVN) - Có nỗi đau nào khi những sinh viên sư phạm ra trường lại phải cầm tiền đi chạy việc? Làm thầy mà đi chạy việc thì còn gì là “nghề cao quý”.