Chết cười: Những pha mắc kẹt hài hước của động vật

29/04/2012 12:02
TV (st)
(GDVN) - Tò mò ghế đẹp thấy mê / Ai ngờ nó sập ẩm ê cả người
Chết cười: Những pha mắc kẹt hài hước của động vật ảnh 1
Mải chơi quên mất đường về
Lạc vào cái chỗ ghê ghê quá trời
Chết cười: Những pha mắc kẹt hài hước của động vật ảnh 2
Tò mò ghế đẹp thấy mê
Ai ngờ nó sập ẩm ê cả người
Chết cười: Những pha mắc kẹt hài hước của động vật ảnh 3
Lần sau chẳng dám chạy xe
Đi nhanh, phanh gấp lọt khe lúc nào
Chết cười: Những pha mắc kẹt hài hước của động vật ảnh 4
Có ai cứu được tôi không
Trong này tối quá chẳng trông thấy gì
Chết cười: Những pha mắc kẹt hài hước của động vật ảnh 5
Rơi vào địa ngục trần gian
Nên giờ chẳng thể kêu than được gì
Chết cười: Những pha mắc kẹt hài hước của động vật ảnh 6
Đầu tớ vốn dĩ rất tròn
Nhưng vì tai nạn mà nay nó dài
Chết cười: Những pha mắc kẹt hài hước của động vật ảnh 7
Các anh cứu hộ đẹp giai
Kéo tôi lên đó ngày mai tôi đền
Chết cười: Những pha mắc kẹt hài hước của động vật ảnh 8
Chắc vì cái bụng mình to
Muốn sang đường cái chẳng cho thế này
TV (st)