Chi tiết danh sách 383 ứng viên đạt chuẩn chức danh GS, PGS 2022

01/11/2022 10:12
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông tin số ứng viên đạt đủ phiếu tín nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 theo quy định là 383 ứng viên.

Ngày 1/11, Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố công khai danh sách các ứng viên đạt đủ phiếu tín nhiệm. Trong thời hạn 15 ngày, nếu không có đơn thư, phản ánh, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

Sau đây là danh sách 383 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022:

1. Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thuỷ sản

2. Hội đồng giáo sư ngành Cơ học

3. Hội đồng giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực

4. Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin

5. Hội đồng giáo sư ngành Dược học

6. Hội đồng giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa

7. Hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải

8. Hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học

9. Hội đồng giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm

12. Hội đồng giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ

13. Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế

14. Hội đồng giáo sư ngành Luật học

15. Hội đồng giáo sư ngành Luyện kim

16. Hội đồng giáo sư ngành Ngôn ngữ học

17. Hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp

18. Hội đồng giáo sư ngành Sinh học

19. Hội đồng giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học/Nhân học

21. Hội đồng giáo sư ngành Thủy lợi

22. Hội đồng giáo sư ngành Toán học

23. Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học

24. Hội đồng giáo sư liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao

25. Hội đồng giáo sư ngành Văn học

26. Hội đồng giáo sư ngành Vật lý

27. Hội đồng giáo sư liên ngành Xây dựng - Kiến trúc

28. Hội đồng giáo sư ngành Y học

Doãn Nhàn