Cho thôi chức một loạt cán bộ tại sở 44 lãnh đạo, chỉ có 2 nhân viên

17/02/2017 12:30
Trinh Phúc
(GDVN) - Theo Chánh văn phòng Bộ Nội vụ, hiện đã cho thôi chức 07 công chức giữ chức vụ Phó trưởng phòng và 01 Phó trưởng phòng chuyển công tác, xem xét xử lý vi phạm.

Tai buổi họp báo thường niên của Bộ Nội vụ vào ngày 17/2, ông Nguyễn Tiến Thành, Chánh văn phòng Bộ cho biết:

“Tại thời điểm 15/10/2016, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương có 09 phòng với số lượng Phó trưởng phòng là 31 người, trong đó có 06 phòng chuyên môn có số lượng Phó trưởng phòng nhiều hơn số lượng đề xuất tại Đề án xác định vị trí việc làm do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân tỉnh là 08 người.

Trong quá trình thanh tra, Giám đốc Sở Lao động Thương Binh và Xã hội quyết định cho 07 công chức thôi giữ chức Phó trưởng phòng (theo đơn tự nguyện thôi giữ chức vụ của công chức) và 01 Phó trưởng phòng chuyển công tác.

Đến ngày, 18/10/2016, số Phó trưởng phòng của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là 23 người”.

Cho thôi chức một loạt cán bộ tại sở 44 lãnh đạo, chỉ có 2 nhân viên ảnh 1
Ông Nguyễn Tiến Thành, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ (ảnh Trinh Phúc).

Ông Nguyễn Tiến Thành cho rằng:

“Việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương có một số thiếu sót.

Có hai công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng khi chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ngạch công chức hành chính.

Cho thôi chức một loạt cán bộ tại sở 44 lãnh đạo, chỉ có 2 nhân viên ảnh 2

Vì sao hai ông lãnh đạo lại vô trách nhiệm, hỗn với dân đến thế?

Một số trường hợp có thời gian làm công chức tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chưa đảm bảo để đánh giá, nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ, khả năng quy tụ nhưng đã được bổ sung quy hoạch và được bổ nhiệm phó trưởng phòng.

Một số trình tự bổ nhiệm chưa được thể hiện băng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm”.

Qua xử lý vụ việc này, Bộ Nội vụ đã có kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương:

“Xây dựng, ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc cấp sở để làm căn cứ thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

Chỉ đạo Giám đốc Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm phù hợp với chủ trương tinh giảm biên chế và giảm số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức.

Thực hiện, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến những sai sót, tồn tại.

Đồng thời, yêu cầu Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương rà soát về điều kiện, tiêu chuẩn các trường hợp được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòng.

Cho thôi chức một loạt cán bộ tại sở 44 lãnh đạo, chỉ có 2 nhân viên ảnh 3Nhiều sai sót trong bổ nhiệm cán bộ tại sở có 44 lãnh đạo, 2 nhân viên

Miễn nhiệm các chức vụ các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn.

Thu hồi quyết định bổ nhiệm, sắp xếp, điều chuyển số lượng Phó trưởng phòng các phòng chuyên môn bảo đảm số lượng phù hợp quy định”.

Trước đó, nhiều cơ quan báo chí đã thông tin về việc tại Sở Lao động, Thương binh, Xã hội tỉnh Hải Dương có đến 44 lãnh đạo nhưng chỉ có 2 nhân viên.

Vụ việc này, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến những vi phạm được phát hiện qua thanh tra theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ ban hành kết luận thanh tra, tổ chức công bố kết luận thanh tra và công khai kết quả thanh tra theo quy định.

Trinh Phúc