Hình ảnh cười chỉ có ở Việt Nam (P26)

Hình ảnh cười chỉ có ở Việt Nam (P26)
(GDVN) - Mục đích của người viết không phải là "vạch lá tìm sâu", hay "bới móc" mà chỉ là một sự khơi gợi để tất cả chúng ta rút được kinh nghiệm trong hoạt động sống hằng ngày.