Đừng cố ép con uống nhiều nước hoa quả

Đừng cố ép con uống nhiều nước hoa quả
Nước trái cây có nhiều đường thường dẫn đến các triệu chứng tiêu hóa, các loại nước ép rau quả thường có nhiều muối và có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận.