Chuẩn bị các phương án ứng phó cấp quốc gia về tai nạn tàu bay dân dụng

18/04/2020 06:10
Nhật Minh
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia về tai nạn tàu bay dân dụng đã được Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành.

Mục tiêu của kế hoạch là huy động nguồn lực, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa và ứng phó có hiệu quả tai nạn tàu bay dân dụng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và môi trường;

Bảo đảm an ninh quốc gia, an toàn hàng không; góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước; khẳng định trách nhiệm của quốc gia trong việc tuân thủ các công ước, điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam tham gia.

Chuẩn bị các phương án ứng phó cấp quốc gia về tai nạn tàu bay dân dụng ảnh 1
Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Cụ thể, làm sơ sở cho các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó; huy động lực lượng, phương tiện thuộc quyền tổ chức ứng phó tai nạn tàu bay dân dụng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công;

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục và tổ chức huấn luyện, luyện tập; đề cao giải pháp phòng ngừa, phát huy tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác tìm kiếm cứu nạn tàu bay dân dụng; tăng cường nguồn lực, phát huy tốt sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức trong nước, quốc tế và cá nhân liên quan trong hoạt động ứng phó tai nạn tàu bay dân dụng.

Về công tác phòng ngừa tai nạn, theo Kế hoạch, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chủ trì giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch quốc gia, phương án phối hợp ứng phó tai nạn tàu bay dân dụng; xây dựng đề án hệ thống cơ cấu tổ chức ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chương trình, nội dung tuyên truyền giáo dục, huấn luyện, diễn tập; rà soát, lập đề án bổ sung trang bị tìm kiếm cứu nạn hàng không dân dụng…

Chỉ đạo cơ quan thường trực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác ứng phó tai nạn tàu bay dân dụng; chỉ đạo, kiểm tra các lực lượng làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn luyện tập, diễn tập theo kế hoạch được phê duyệt.

Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo hệ thống tìm kiếm, cứu nạn hàng hải, hàng không tổ chức tốt việc thực hiện Quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không dân dụng, điều phối hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tàu bay dân dụng; cập nhật, cung cấp thông tin về diễn biến tình huống sự cố, thiên tai cho cơ quan dự báo, cảnh báo để tăng cường dự báo, cảnh báo khí tượng hàng không phục vụ công tác ứng phó tai nạn tàu bay dân dụng.

Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch quốc gia, phương án phối hợp ứng phó tai nạn tàu bay dân dụng.

Chủ trì giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong công tác đảm bảo an ninh hàng không; định kỳ đánh giá nguy cơ uy hiếp an ninh hàng không, kịp thời thông tin đến các bộ, ngành, địa phương liên quan; chỉ đạo hoàn thiện, nâng cấp hệ thống bảo đảm an ninh hàng không, phương án khẩn nguy tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng; định kỳ tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết công tác bảo đảm an ninh hàng không để kịp thời tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không.

Kế hoạch cũng nêu rõ nhiệm vụ phòng ngừa tai nạn tàu bay dân dụng của các Bộ: Giao thông vận tải; Quốc phòng; Công an; Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bộ, ngành khác.

Ứng phó và khắc phục hậu quả tai nạn tàu bay dân dụng

Về ứng phó và khắc phục hậu quả tai nạn tàu bay dân dụng, Kế hoạch nêu rõ, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo cơ quan chủ trì tìm kiếm cứu nạn hoặc trực tiếp chỉ huy khi nhận điện báo cáo của các tổ chức, cá nhân; tùy theo vị trí, diễn biến, tính chất tàu bay lâm nguy, lâm nạn để chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương huy động lực lượng, phương tiện của các bộ, ngành, các địa phương, các tổ chức và cá nhân kịp thời ứng phó khi xảy ra tình huống tìm kiếm, cứu nạn tàu bay.

Những trường hợp trong khả năng ứng phó của các bộ, ngành, địa phương và lực lượng tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp, tổ chức nắm bắt thông tin, theo dõi, chỉ đạo và sẵn sàng phương án trợ giúp các bộ, ngành, địa phương để tổ chức ứng phó.

Tùy theo diễn biến, tính chất, quy mô vụ tai nạn, chủ trì tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện, kế hoạch để điều hành, chỉ đạo lực lượng tổ chức tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng; căn cứ theo đề xuất của cơ quan chủ trì tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo, điều động lực lượng, phương tiện của các bộ, ngành, địa phương tham gia tìm kiếm, cứu nạn tàu bay theo phương án tìm kiếm, cứu nạn đã lập hoặc căn cứ theo yêu cầu của từng vụ việc để bổ sung lực lượng, phương tiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chịu trách nhiệm điều động tày bay để tham gia tìm kiếm, cứu nạn (các tổ chức, cá nhân có tàu bay được huy động tham gia tìm kiếm, cứu nạn có trách nhiệm nhanh chóng triển khai thực hiện kế hoạch bay tìm kiếm, cứu nạn theo yêu cầu);

Trong trường hợp lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn nước ngoài là tàu bay, phương tiện và người nước ngoài tham gia tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng trong khu vực trách nhiệm tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng của Việt Nam thì chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước cấp phép cho các chuyến bay, phương tiện và lực lượng theo quy định…

Kế hoạch cũng nêu rõ nhiệm vụ về ứng phó và khắc phục hậu quả tai nạn tàu bay dân dụng đối với các Bộ: Giao thông vận tải; Quốc phòng; Công an; Thông tin và Truyền thông; Ngoại giao; Y tế; Lao động – Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các bộ, ngành, địa phương khác.

Nhật Minh