Ấu trùng - Larva (28): Kéo co bằng... lông mũi

28/12/2011 13:09 Tống Linh (st)
(GDVN) - Quậy đến mức kéo co bằng lông mũi thì hết biết với đôi bạn ấu trùng này.
Tống Linh (st)