Cái tội hay đánh... hơi (Ấu trùng 12)

20/09/2011 12:30 M.M st
(GDVN) - Đôi bạn ấu trùng mắc tật là lúc không nên... đánh hơi thì lại rất hay "tái phạm"!
M.M st