Hu hu, nó chọn vũ khí "khủng" quá bố ạ!

25/10/2011 17:37 (Sưu tầm)
(GDVN) - Tom đi học về với một bên mắt sưng vù, bố hỏi tại sao, cậu nói:

- Con đã thách đấu với Tony và cho nó có quyền chọn vũ khí.

- Cao thượng đấy! Thế nó đã dùng cái gì để đánh nhau với con vậy?

- Dạ, con không ngờ nó lại chọn đúng thằng anh trai để làm vũ khí.

(Sưu tầm)