Siêu hài: quảng cáo nước giải khát

15/04/2012 11:27 Tạ Vân (st)
(GDVN) - Làm sao có nước để vặn ra bây giờ?
Tạ Vân (st)