Khánh thành trường Đèn đom đón thứ 21

Khánh thành trường Đèn đom đón thứ 21
(GDVN) - Ngày 5/2, Sữa Cô Gái Hà Lan (Công ty FrieslandCampina Việt Nam) vừa khánh thành trường mẫu giáo Vành Khuyên tại xã A Vương, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.