Biết thế, xưa học tại chức còn hơn

Biết thế, xưa học tại chức còn hơn
(GDVN) - “Quan chức cấp xã phường quê tôi chẳng có lấy một ông học chính quy đàng hoàng. Sang nhất là có bằng 12 còn nhiều người chỉ vừa học xong lớp 9…”

Sam Rainsy tấn công vào "con ông cháu cha"

Sam Rainsy tấn công vào "con ông cháu cha"
(GDVN) - Sam Rainsy đả kích các đảng viên đảng cầm quyền CPP, sau đó nói ông và Kem Sokha không có ý định tiếp tục nắm giữ quyền lực thông qua con cháu mình.